Základem kurzu je praktický výcvik vyšetřování hybného systému diagnostickým ultrazvukem. K dispozici bude dostatek přístrojů pro to, aby vlastní trénink vyšetřovacích dovedností mohl probíhat ve velmi malých skupinách, zpravidla tří kurzistů na jeden přístroj. Každý účastník si opakovaně vyzkouší jednotlivé zobrazovací protokoly v roli vyšetřujícího, vyšetřovaného a „supervizora“.

Obsah výuky bude odpovídat úrovni Level 1 – Foundations of MSK Ultrasound Course, jejíž metodika a výukové materiály byly vytvořeny nizozemskou společností SonoSkills.

Abychom ušetřili čas věnovaný nezbytné teoretické přípravě a při našem setkání se mohli věnovat zejména nácviku praktických dovedností, je pro účastníky kurzu připraven e-learning  platformy SonoSkills. V rámci obsáhlého e-learningu jsou k dispozici videopřednášky popisující funkční anatomii vztaženou k sonografickému zobrazení tkání, jednotlivé vyšetřovací protokoly a příklady možných patologických nálezů. Přístup k e-learningu zůstane platný po dobu jednoho roku.

První část kurzu (24.-26.1.2020) bude věnována základním principům práce se sonografickým přístrojem a vyšetřovacím protokolům horní končetiny. Druhá část (28..2. – 1.3.2020) bude vedle opakování a diskuze dosavadních zkušeností zaměřena na zobrazovací přístupy dolní končetiny. Všechny tyto dny bude vlastní výuka probíhat od 9:00 do 17:00 s přestávkou na oběd.

Celá výuka bude vedena anglicky, předpokládá se znalost zdravotnické a anatomické terminologie. Kontinuální překlad nebude prováděn. Odborný asistent kurzu však bude Čech a v případech nejasností rádi s překladem pomůžeme.